@InProceedings{Kuczyński:2000,
  author  = "T. Kuczyński and M. Jasiewicz and K. Przybyła",
  title       = "Struktura zużycia energii ogrzewczej na fermie trzody chlewnej",
  booktitle   = "Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja",
  address     = "Wrocław-Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "365--370",
  organization = "Politechnika Wrocławska Wydział Inżnierii Środowiska",
  year        = "2000",
}