@InProceedings{Bryś:2000,
  author  = "G. Bryś",
  title       = "Sztywność skrętna stalowych belek wstępnie sprężonych cięgnami",
  booktitle   = "Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XLVI Konferencja naukowa - Krynica 2000",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne",
  volume      = "T. 1 .: Teoria konstrukcji. Konstrukcje metalowe",
  pages       = "203--208",
  organization = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB",
  year        = "2000",
}