@InProceedings{Kłapoć:2000,
  author      = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title       = "Badania stanu uszkodzeń żelbetowych zasobników po 20 latach eksploatacji",
  booktitle   = "Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze : XI Konferencja",
  address     = "Świeradów Zdrój, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "123--128",
  organization = "Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej",
  year        = "2000",
}