@InProceedings{Bryś:1998,
  author  = "G. Bryś",
  title       = "Badania belek poddanych dwukierunkowemu zginaniu",
  booktitle   = "Badania nośności granicznej konstrukcji metalowych : Konferencja Naukowa",
  address     = "Wrocław-Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
  pages       = "119--126",
  organization = "Zakład Konstrukcji Metalowych Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN",
  year        = "1998",
}