@InProceedings{Kłapoć:1998,
  author  = "M. Kłapoć and W. Dyszak and G. Bryś",
  title       = "Awaria budynku elektrowni wodnej spowodowana osuwiskiem skarpy",
  booktitle   = "Powódź '97 - Koleje - Drogi - Mosty : Konferencja Naukowo-Techniczna",
  address     = "Wisła, Polska",
  publisher   = "Gliwice, Wydaw. "Eurex"",
  pages       = "163--168",
  organization = "Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Politechnika Śląska",
  year        = "1998",
}