@InProceedings{Dankowski:1998,
  author  = "M. Dankowski and K. Chmieliński and W. Eckert",
  title       = "Próba ustalenia roli rudy darniowej jako budulca do konstrukcji murowych na przykładzie XVIII-wiecznego pałacu",
  booktitle   = "Trwałość budowli i ochrona przed korozją : XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra '98"",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Politechnika Wrocławska",
  pages       = "79--86",
  organization = "Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa",
  year        = "1998",
}