@InProceedings{Bryś:1999,
  author  = "G. Bryś and A. Matysiak and E. Grochowska",
  title       = "Warunki wykorzystania belek zespolonych stalowo-betonowych sprężano-rozprężanych",
  booktitle   = "Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 2 : Referaty",
  pages       = "9--14",
  organization = "Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej PZ w Zielonej Górze, Komisja Nauki Oddziału PZITB w Zielonej Górze",
  year        = "1999",
}