@InProceedings{Grochowska:1998,
  author  = "E. Grochowska",
  title       = "Wymiarowanie trzonów słupów wielogałęziowych obciążonych mimośrodowo",
  booktitle   = "20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 1 : Budownictwo i Inżynieria Środowiska",
  pages       = "29--33",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1998",
}