@InProceedings{Hebisz:1998,
  author  = "T. Hebisz",
  title       = "Zastosowanie pakietu GAP do realizacji cyklicznego kodu RS nad ciałem GF(q) charakterystyki 2",
  booktitle   = "20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "T. 3 : Informatyka",
  pages       = "131--136",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "1998",
}