@InProceedings{Klytta:2000,
  author      = "M. Klytta and R. Strzelecki and R. Smoleński",
  title       = "Long line behaviour of motor cable in VSI - fed asynchronous drives",
  booktitle   = "Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "177--184",
  organization = "PZ Instytut Metrologii Elektrycznej, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej",
  year        = "2000",
}