@InProceedings{Sapeńko:1998,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Etyczne aspekty reklamy",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "271--280",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Organizacji i Zarządzania",
  year        = "1998",
}