@InProceedings{Sapeńko:1999,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Komunikat reklamowy w perspektywie semiotycznej",
  booktitle   = "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  pages       = "289--296",
  organization = "Politechnika Zielonogórska Instytut Organizacji i Zarządzania",
  year        = "1999",
}