@InProceedings{Kula:2000,
  author  = "K. Kula",
  title       = "Analiza parametryczna płyty włóknokompozytowej podpartej przegubowo na całym obwodzie - rozwiązanie Naviera w postaci podwójnego szeregu Fouriera",
  booktitle   = "21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Budownictwo i Inżynieria Środowiska",
  pages       = "222--229",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2000",
}