@InProceedings{Jabłoński:2000,
  author  = "J. Jabłoński and K. Sawicki",
  title       = "Przyspieszenie operacji arytmetycznych przez zastosowanie resztowego systemu liczbowego",
  booktitle   = "21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Informatyka",
  pages       = "115--120",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2000",
}