@InProceedings{Hebisz:2000,
  author  = "T. Hebisz",
  title       = "Ciała skończone i ich zastosowania",
  booktitle   = "21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Wydaw. PZ",
  volume      = "Informatyka",
  pages       = "218--223",
  organization = "Politechnika Zielonogórska",
  year        = "2000",
}