@InProceedings{Romankiewicz:2000,
  author      = "F. Romankiewicz",
  title       = "Modyfikacja siluminu AK 132",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : III Konferencja naukowo -techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "7--12",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2000",
}