@InProceedings{Romankiewicz:1999,
  author      = "F. Romankiewicz and W. Reif and K. Müller",
  title       = "Modyfikacja aluminium dodatkiem AlTi6C0,2",
  booktitle   = "Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "191--195",
  organization = "Politechnika Krakowska",
  year        = "1999",
}