@InProceedings{Romankiewicz:1998,
  author      = "F. Romankiewicz and W. Reif",
  title       = "Modyfikacja siluminu AlSi11",
  booktitle   = "Perspektywy - Technologie : Konferencja Naukowo Techniczna Odlewnictwa Metali Nieżelaznych",
  address     = "Kraków-Dobczyce-Praszka, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "55--60",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie",
  year        = "1998",
}