@InProceedings{Kościelny:1998,
  author  = "C. Kościelny and T. Hebisz",
  title       = "Metoda konstrukcji szyfru blokowego wykrywającego manipulacje na kryptogramach",
  booktitle   = "Enigma '98 : II Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "32--42",
  organization = "Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.",
  year        = "1998",
}