@InProceedings{Kościelny:1999,
  author  = "C. Kościelny and T. Hebisz and M. Jackiewicz",
  title       = "Generator kluczy kryptograficznych dla szyfru strumieniowego nad alfabetem 256-elementowym",
  booktitle   = "Enigma '99 : III Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "329--334",
  organization = "Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.",
  year        = "1999",
}