@InProceedings{Kościelny:1999,
  author  = "C. Kościelny and T. Hebisz",
  title       = "Metoda obliczania wielomianu generującego dla cyklicznego rozszerzonego kodu Reeda-Solomona nad GF(q) charakterystyki 2",
  booktitle   = "Krajowe Sympozjum Telekomunikacji - KST '99",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, [brak wydawcy]",
  pages       = "[10] CD-ROM",
  organization = "Instytut Telekomunikacji ATR, Sekcja Telekomunikacji KEiT PAN, Instytut Telekomunikacji PW, Centrum Badawczo-Rozwojowe TPSA",
  year        = "1999",
}