@InProceedings{Sapeńko:1999,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Problem natury w reklamie",
  booktitle   = "Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa",
  address     = "Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska",
  publisher   = "Gorzów Wlkp., IBEN",
  pages       = "58--62",
  organization = "Towarzystwo Współpracy Polska-Niemcy w Zielonej Górze, Europejskie Towarzystwo Ekologiczne Rada Główna w Gorzowie Wlkp., Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Akademia Rolnicza w Szczecinie",
  year        = "1999",
}