@manual{Krasicka-Cydzik:2003,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title  = "Sposób wytwarzania powłoki anodowej na wyrobach z tytanu i jego stopów, Patent #: 185176",
  note   = "Date of application: 31-12-1997, Date of acceptance: 31-03-2003",
  year   = "2003",
}