@manual{Grochowska:2007,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title  = "Sposób rozprężania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych, Patent #: 347079",
  note   = "Date of application: 12-04-2001, Date of acceptance: 28-12-2007",
  year   = "2007",
}