@manual{Kuriata:2004,
  author  = "E. Kuriata and T. Hebisz",
  title  = "Sposób odtwarzania wiadomości zakodowanego dokumentu elektronicznego w trybie wiązania bloków kryptogramu, Patent #: 369052",
  note   = "Date of application: 12-07-2004",
  year   = "2004",
}