@manual{Kuriata:2004,
  author  = "E. Kuriata and T. Hebisz",
  title  = "Sposób generowania zakodowanego dokumentu elektronicznego ze znacznikiem czasu, Patent #: 367588",
  note   = "Date of application: 28-04-2004",
  year   = "2004",
}