@manual{Babirecki:2011,
  author  = "W. Babirecki and M. Bieniaszewska",
  title  = "Mechanizm otwierania zamykania drzwi pojazdu, zwłaszcza autobusu, Patent #: 380237",
  note   = "Date of application: 18-07-2006, Date of acceptance: 11-05-2011",
  year   = "2011",
}