@manual{Babirecki:2011,
  author  = "W. Babirecki and M. Bieniaszewska",
  title  = "Złącze przewodu pneumatycznego, Patent #: 382193",
  note   = "Date of application: 13-04-2007, Date of acceptance: 27-06-2011",
  year   = "2011",
}