@manual{Romankiewicz:1983,
  author = "F. Romankiewicz and I. Głazowska",
  title  = "Dwuskładnikowy modyfikator miedzi i jej stopów, Patent #: 120051",
  note   = "Date of application: 28-06-1980, Date of acceptance: 31-05-1981",
  year   = "1983",
}