@manual{Romankiewicz:1980,
  author = "F. Romankiewicz",
  title  = "Topnik ochronno-rafinujący dla miedzi i jej stopów, Patent #: 108479",
  note   = "Date of application: 29-05-1978, Date of acceptance: 29-11-1980",
  year   = "1980",
}