@manual{Romankiewicz:1979,
  author = "F. Romankiewicz",
  title  = "Sposób wytwarzania wstępnego stopu miedź-bor, Patent #: 101252",
  note   = "Date of application: 10-11-1976, Date of acceptance: 15-03-1979",
  year   = "1979",
}