@manual{Romankiewicz:1978,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title  = "Sposób rafinowania miedzi i jej stopów, Patent #: 99209",
  note   = "Date of application: 15-04-1976, Date of acceptance: 30-10-1978",
  year   = "1978",
}