@manual{Romankiewicz:1979,
  author = "F. Romankiewicz",
  title  = "Stop do metalizowania elementów przed lutowaniem, Patent #: 102667",
  note   = "Date of application: 14-03-1977, Date of acceptance: 30-06-1979",
  year   = "1979",
}