@manual{Bydałek:1977,
  author = "A. Bydałek and F. Romankiewicz",
  title  = "Urządzenie do rafinowania stopów lutowniczych, Patent #: 90493",
  note   = "Date of application: 21-03-1974, Date of acceptance: 31-12-1977",
  year   = "1977",
}