@manual{Bydałek:1976,
  author = "A. Bydałek and F. Romankiewicz and T. Wilczyński",
  title  = "Sposób oznaczania stałych wtrąceń w stopach niskotopliwych, Patent #: 86128",
  note   = "Date of application: 01-07-1974, Date of acceptance: 15-10-1976",
  year   = "1976",
}