@manual{Bydałek:1975,
  author = "A. Bydałek and T. Patycki and F. Romankiewicz",
  title  = "Urządzenie sterujące rozlewaniem metali, Patent #: 76435",
  note   = "Date of application: 16-03-1971, Date of acceptance: 30-06-1975",
  year   = "1975",
}