@manual{Bydałek:1974,
  author = "A. Bydałek and F. Romankiewicz",
  title  = "Urządzenie do topienia i rafinowania stopów niskotopliwych w próżni, Patent #: 73206",
  note   = "Date of application: 16-03-1971, Date of acceptance: 15-11-1974",
  year   = "1974",
}