@manual{Padlyak:1998,
  author = "B. Padlyak and P. Bučins'kij",
  title  = "Optične sklo, prozore v infračervonij oblasti spektra, Patent #: 25235 A",
  note   = "Date of application: 06-08-1997, Date of acceptance: 30-10-1998",
  year   = "1998",
}