@manual{Babirecki:2010,
  author  = "W. Babirecki and J. Skrzypek",
  title  = "Brama z przęsłem opuszczanym w zagłębieniu w podłożu, Patent #: P.390861",
  note   = "Date of application: 29-03-2010",
  year   = "2010",
}