@manual{Jabłoński:2011,
  author  = "J. Jabłoński",
  title  = "System szyfratora z kluczem jednorazowym, Patent #: P.394630",
  note   = "Date of application: 20-04-2011",
  year   = "2011",
}