@manual{Bydałek:1982,
  author = "A. Bydałek and J. Szymański and H. Orzechowski and T. Wronka and F. Romankiewicz and Z. Jocz",
  title  = "Rafinator dla brązów oraz sposób wytwarzania rafinatora, Patent #: 114976",
  note   = "Date of application: 24-03-1979, Date of acceptance: 31-07-1082",
  year   = "1982",
}