@manual{Bydałek:1981,
  author = "A. Bydałek and F. Romankiewicz and J. Mutwil and Z. Jocz and M. Brzózka and P. Lichota",
  title  = "Żużlowy rafinator do topienia stopów metali nieżelaznych oraz sposób jego wytwarzania, Patent #: 111286",
  note   = "Date of application: 10-10-1978, Date of acceptance: 30-11-1981",
  year   = "1981",
}