@manual{Romankiewicz:2013,
  author = "F. Romankiewicz and M. Michalski and R. Romankiewicz",
  title  = "Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych, Patent #: P.406232",
  note   = "Date of application: 25-11-2013",
  year   = "2013",
}