@manual{Skrzypek:2013,
  author  = "J. Skrzypek and W. Babirecki",
  title  = "Brama z przęsłem opuszczanym w zagłębienie w podłożu, Patent #: 215360",
  note   = "Date of application: 29-03-2010, Date of acceptance: 29-11-2013",
  year   = "2013",
}