@manual{Krasicka-Cydzik:2015,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and K. Arkusz",
  title  = "Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym, Patent #: P.411882",
  note   = "Date of application: 03-04-2015",
  year   = "2015",
}