@manual{Kozioł:2016,
  author  = "J. Kozioł and R. Pach",
  title  = "Układ sprężarkowego lewobieżnego obiegu z turbiną rozprężną, Patent #: P.415755",
  note   = "Date of application: 11-01-2016",
  year   = "2016",
}