@manual{Kozioł:2015,
  author  = "J. Kozioł and W. Gazda and B. Mendecka and R. Gładysz",
  title  = "Sprężarkowa maszyna ziębno-grzejna z bezdławieniowym systemem naprężania czynnika obiegowego, Patent #: P.412141",
  note   = "Date of application: 27-04-2015",
  year   = "2015",
}