@manual{Ziembicki:2015,
  author = "P. Ziembicki and J. Bernasiński",
  title  = "Układ wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej do wsparcia produkcji ciepła na potrzeby mikrosieci ciepłowniczej, Patent #: P.415062",
  note   = "Date of application: 01-12-2015",
  year   = "2015",
}