@manual{Kozioł:2015,
  author  = "J. Kozioł and P. Ziembicki and J. Bernasiński",
  title  = "Sposób i instalacja do oszczędzania paliwa, oczyszczania spalin oraz odzysku wody ze spalin w komorach spalania, Patent #: EP15460107",
  note   = "Date of application: 01-12-2015",
  year   = "2015",
}