@manual{Romankiewicz:2017,
  author = "R. Romankiewicz and F. Romankiewicz",
  title  = "Sposób otrzymywania wstępnego stopu miedź-bor, Patent #: P.423520",
  note   = "Date of application: 21-11-2017",
  year   = "2017",
}